Skip to main content

Search

Search

Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Utolsó frissítés: 2015. december 3.

A Johnson & Johnson Egészségügyi és Babaápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (címe: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-174269) törődik az adatvédelmi kérdésekkel, és szeretné, ha Ön megismerné, hogyan történik nálunk az információk gyűjtése, felhasználása és közzététele. Adatvédelmi Irányelvünk bemutatja, hogy társaságunk milyen módszereket alkalmaz az általunk működtetett és ellenőrzött, az Ön által megnyitott Adatvédelmi Irányelvnek is helyet adó webhelyen vagy webterületen (egyenként: „Webhely”) keresztül gyűjtött információkkal kapcsolatban. Személyes adatainak átadásával vagy a Webhely használatával Ön önkéntesen elfogadja az Adatvédelmi Irányelv feltételeit.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

Az Ön által megadott információk

A Webhely egyes területei felkérhetik, hogy meghatározott szolgáltatások (például hírlevél-előfizetések, tippek/mutatók vagy rendelés feldolgozás) előnyeinek kihasználása vagy egy adott tevékenységben (például sorsolásokon vagy egyéb akciókban) való részvétel érdekében adja meg a személyes adatait. Tájékoztatást fog kapni arról, hogy mely információk megadása szükséges, mely információk megadása opcionális, és mi az adatkezelés célja. Ha az adatkezelés opcionális, jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) (a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

A megadott információkat összekapcsolhatjuk más, online vagy offline módon korábban már megszerzett információkkal, ideértve például az Ön előző vásárlásait. Összekapcsolhatjuk olyan információkkal is, amelyeket egyéb forrásokból, például más, Johnson & Johnson név alatt működő társaságtól, (az Ön nyilvánosan hozzáférhető közösségi médiaprofiljait is ideértve) nyilvánosan hozzáférhető információs forrásokból, illetve más külső partnerektől kapunk.

Az információk passzív gyűjtése és felhasználása

A Webhelyen történő barangolás közben különböző technikák és eszközök, például IP-címek, sütik, internetes címkék és navigációs adatgyűjtés felhasználásával passzívan is lehet bizonyos információkat gyűjteni (vagyis anélkül, hogy Ön valójában bármilyen információt megadna).

A Webhelyünkön alkalmazott sütikre és egyéb nyomkövető technológiákra vonatkozó részletes információkért olvassa el a cookie-król szóló irányelveinket és tekintse át a Sütibeállító Panelt. Ebben az irányelvben olyan információkat is talál, hogy hogyan lehet a sütiket és a nyomkövető technológiákat letiltani, ha a felhasználásukat nem fogadja el. Ha a sütiket vagy egyéb nyomkövető technológiákat nem tiltja le, úgy tekintjük, hogy azok felhasználásához hozzájárul.

Az információk felhasználási, illetve közzétételi módja

Az Ön által megadott információkat a gyűjtés helyén ismertetett módon használjuk fel.

Az Öntől vagy Önről kapott információkat felhasználjuk továbbá:

  • az Ön kérdéseinek megválaszolására és kéréseinek teljesítésére, például az Ön által kért dokumentumok vagy e-mail értesítések küldésére;
  • a közöttünk fennálló kapcsolatra vagy a Webhelyre, a feltételeink és irányelveink változására vonatkozó fontos információk és/vagy egyéb adminisztratív tájékoztatás küldésére; és
  • üzleti céljainkra, például adatelemzés, ellenőrzések, új termékek kifejlesztése, webhelyünk tökéletesítése, termékeink és szolgáltatásaink javítása, webhelyhasználati irányelvek meghatározása, a Webhely személyhez szóló környezetének kialakítása az Ön személyére szabott termékek és ajánlatok bemutatásával, illetve reklámkampányaink hatékonyságának mérése.

A Webhelyen keresztül összegyűjtött információkat átadjuk továbbá:

  • társvállalatainknak a jelen Adatvédelmi Irányelvben ismertetett célokra. Társvállalataink felsorolása megtalálható itt (a „SEC Filings” alatt kattintson a Form 10-K, Exhibit 21 hivatkozásra). A személyes adatok kezeléséért a(z) Johnson & Johnson Kft. mint adatkezelő felel;
  • külső partnereinknek, akikkel együtt közös márka- vagy értékesítési akciókat kínálunk fel;
  • külső szolgáltató partnereinknek azzal a céllal, hogy olyan szolgáltatásokat nyújthassanak, mint például webhely-üzemeltetés és -moderálás, mobilalkalmazás-üzemeltetés, adatelemzés, fizetés feldolgozás, rendelésteljesítés, infrastruktúraszolgáltatás, informatikai szolgáltatások, ügyfélszolgálat, e-mail- és DM-küldő szolgáltatások, hitelkártya-feldolgozás, ellenőrzési szolgáltatások és egyéb szolgáltatások; és
  • harmadik feleknek vállalkozásunk, vagyontárgyaink vagy készleteink (többek között csőd- vagy hasonló eljárással kapcsolatos) teljes vagy részleges átszervezése, összeolvadása, értékesítése, közös vállalatba vonása, engedményezése, átruházása vagy egyéb elidegenítése esetén.

Ezenkívül a webhelyen keresztül összegyűjtött információkat úgy használjuk fel és tesszük közzé, ahogy: (a) az Ön állandó lakóhelyén kívüli országok jogszabályait is ideértve az alkalmazandó jogszabályok megengedik; (b) jogi eljárás során szükséges adatátadás teljesítéséhez; (c) (az Ön állandó lakóhelyén kívüli országok hatóságait és állami szerveit is ideértve) a hatóságok és állami szervek kéréseire adott válaszhoz; (d) az üzleti feltételeink betartatásához; (e) a saját vagy társvállalataink tevékenységének védelméhez; (f) a saját és/vagy társvállalataink, az Ön vagy mások jogainak, személyiségi jogainak, biztonságának vagy tulajdonának védelméhez; és (g) a rendelkezésünkre álló jogorvoslatok igénybevételéhez, vagy ha az általunk esetlegesen elszenvedett károk korlátozásához szükségesnek vagy megfelelőnek tartjuk. Az Ön önkéntes hozzájárulásával a Webhelyen keresztül összegyűjtött információkat egyéb módon is felhasználhatjuk és közzétehetjük.

„Az információk passzív gyűjtése és felhasználása” cím alatt ismertetettek szerint általunk passzívan gyűjtött információkat felhasználhatjuk és közzétehetjük bármilyen más célból is, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében ellenkező módon vagyunk kötelesek eljárni (például ha az ilyen információkat kötelesek vagyunk személyes adatként kezelni). Ezenkívül az érintettel kapcsolatba nem hozható adatokat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetéseket (ha kapcsolatuk az érintettel nem helyreállítható) bármilyen célból felhasználhatjuk és közzétehetjük. Ha az érintettel kapcsolatba nem hozható adatokat, vagy az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetéseket (ha kapcsolatuk az érintettel nem helyreállítható) összekapcsoljuk az érintettel kapcsolatba hozható információkkal (például az Ön nevét összekapcsoljuk a földrajzi helyével), az összekapcsolt információkat mindaddig személyes adatként kezeljük, amíg a kapcsolat közöttük fennáll.

IDEGEN WEBHELYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Ez az Adatvédelmi Irányelv nem szabályozza a harmadik felek adatvédelmi, tájékoztatási vagy egyéb gyakorlatát – és nem is vagyunk felelősek azért –, ideértve az olyan webhelyeket vagy webterületeket üzemeltető külső partnereket (ideértve egyebek mellett az alkalmazásokat), amelyek ezen a Webhelyen keresztül elérhetők vagy amelyekre a Webhely hivatkozása mutat. A Webhelyen egy ilyen webhely vagy terület elérhetősége vagy egy rá mutató hivatkozás nem jelenti, hogy azt mi vagy bármely társvállalatunk támogatja is.

BIZTONSÁG

Az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatok védelme érdekében megtesszük a tőlünk telhető szervezési, technikai és adminisztratív intézkedéseket. Az interneten vagy adattároló rendszereken keresztül továbbított információk tökéletes biztonságát sajnos azonban nem lehet garantálni. Ha okkal gondolja úgy, hogy a közöttünk fennálló kapcsolat már nem biztonságos (ha például úgy gondolja, hogy valamely fiókjának biztonsága megbízhatatlanná vált), az alábbi „Elérhetőségeink” szakasz szerint forduljon hozzánk, és haladéktalanul tájékoztasson bennünket a problémáról.

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS HOZZÁFÉRÉS

Az általunk felhasznált és közzétett személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek

Az általunk marketing célra felhasznált és közzétett személyes adatokkal kapcsolatban választási lehetőségeket biztosítunk. Ön feliratkozhat a következőkre:

  • Tőlünk kapott kereskedelmi közlemények: ha Ön korábban előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, de a továbbiakban nem szeretne már tőlünk kereskedelmi közleményeket kapni, Kérjük klikkeljen ide, amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot vagy 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. A hozzánk intézett megkeresésben adja meg a nevét, nevezze meg, hogy a kereskedelmi közlemények mely formáját nem szeretné már kapni, és a cím(ek) is szerepeljenek benne, ahová eddig küldtük azokat. Ha például kereskedelmi e-maileket vagy DM-küldeményeket nem szeretne már kapni tőlünk, ezt írja meg, és adja meg a nevét és az e-mail- vagy postai címét.
  • Tőlünk kapott emlékeztetők: ha a továbbiakban nem szeretne már tőlünk egészségügyi emlékeztetőket kapni, a lejelentkezéshez forduljon hozzánk a következő címen: Kérjük klikkeljen ide, amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot vagy 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. A hozzánk intézett megkeresésben adja meg a nevét és az e-mail címét vagy telefonszámát, ahová az emlékeztetőinket kapja.
  • A társvállalatokkal és külső partnerekkel általunk megosztott személyes adatok: ha Ön korábban előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, de szeretné, hogy a személyes adatait marketing célú felhasználásra a társvállalatainkkal és/vagy külső partnereinkkel a továbbiakban már ne osszuk meg, a megosztásról történő lejelentkezéshez forduljon hozzánk a következő címen: Kérjük klikkeljen ide, amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot vagy 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. A hozzánk intézett megkeresésben jelentse ki, hogy ezentúl a személyes adatait marketing célú felhasználásra nem oszthatjuk meg társvállalatainkkal és/vagy külső partnereinkkel, és szerepeljen benne a neve és az e-mail címe is.

Igyekezni fogunk, hogy a kérését/kéréseit a lehető leghamarabb teljesítsük. Felhívjuk arra is a figyelmét, hogy ha a kereskedelmi üzeneteinkről le is jelentkezik, fontos tranzakciókra vonatkozó, illetve adminisztratív tartalmú üzeneteket a továbbiakban is küldhetünk, amelyekről nem jelentkezhet le. Ezzel összefüggésben felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is kezelhetők (az Infotv. 6. § (5) pontja értelmében).

A személyes adatok hozzáférési, megváltoztatási vagy törlési lehetősége

Ha Ön a Webhelyen keresztül megadott személyes adatainak kezeléséről szeretne tájékoztatást kérni, vagy az adatokat helyesbíteni, frissíteni vagy törölni, vagy az adatok zárolását szeretné kérni, akkor forduljon hozzánk elérhetőségeinken. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: [email protected]) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

ADATMEGŐRZÉSI IDŐ

Amennyiben a törvény hosszabb időt nem ír elő vagy nem tesz lehetővé, az Ön személyes adatait az Adatvédelmi Irányelvben felvázolt célok vagy egyéb jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig (az adatkezelési cél megszűnéséig vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végéig) őrizzük meg. Az Ön által megadott információk adatkezelési időtartamának egyértelmű leírását a gyűjtés helyén ismertetetjük.

KISKORÚAK WEBHELYHASZNÁLATA

A Webhely nem 18 év alattiaknak szól, ezért kérjük, hogy ezek a személyek ne adják meg a Webhelyen a személyes adataikat.

ORSZÁGHATÁRTÓL FÜGGETLEN ADATMOZGÁS

Az Ön személyes adatait bármely országban tárolhatjuk, ahol létesítményeink vagy szolgáltatóink vannak, és a Webhely felhasználásával vagy (ha törvényi előírás) a hozzájárulás megadásával Ön hozzájárul adatainak az állandó lakóhelyén kívüli országba, többek között az Egyesült Államokba történő kiviteléhez, ahol az Infotv. 8. § pontja szerint nem biztosított a személyes adatok „megfelelő szintű” védelme. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adott ország jogszabályai nem feltétlenül tartalmazzák az Európai Gazdasági Térség országaiban szokásos adatvédelmi rendelkezéseket.

KÜLÖNLEGES ADATOK

Ha Öntől kifejezetten nem kérjük, vagy nem szólítjuk fel rá, a Webhelyen vagy azon keresztül vagy egyéb módon ne küldje el nekünk, és ne adja meg a különleges személyes adatait (pl. faji vagy etnikai eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó információk, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, valamint a bűnügyi személyes adatok). Abban az esetben, ha esetleg különleges adatok megadására kérjük vagy szólítjuk fel Önt, azt az Ön hozzájárulásával fogjuk megtenni.

AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV FRISSÍTÉSE

Az Adatvédelmi Irányelvet megváltoztathatjuk. Nézze meg az oldal tetején található„UTOLSÓ FRISSÍTÉS” feliratot, ahonnan megtudhatja, hogy az Adatvédelmi Irányelvet mikor dolgoztuk át utoljára. Az Adatvédelmi Irányelv változtatásai akkor lépnek hatályba, amikor az átdolgozott Adatvédelmi Irányelvet a Webhelyre feltesszük. A Webhely változásokat követő használata azt jelenti, hogy az átdolgozott Adatvédelmi Irányelvet elfogadja.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Ha az Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

Johnson & Johnson Kft.

1123 Budapest

Nagyenyed u. 8-14.

Telefonszám: +36-1-8842-800

Kérjük klikkeljen ide, amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot